En biobesökare tackar

Så glad jag blir, mitt i denna frostnupna morgon. I dagens Vasablad tackar Charlotta Asplund för förevisningen av Demain-Tomorrow som vi visade inom ramen för Transition Week Ostrobothnia på Ritz i torsdags. Hon avslutar sin insändare på debattsidorna med hoppfulla förtecken:

Mycket gott är på gång, det finns transition networks, självförsörjande byar, lokala ekosystem överallt i världen.

Filmen gav inspiration till att ­snabba på de goda ­förändringarna och fortsätta sprida budskapet till våra barn – att en hållbar, fredlig framtid är möjlig, om vi väljer att ­göra någonting tillsammans, plantera en skolträdgård till exempel.

Precis som vi hoppades på ska filmen inspirera till handling, till nätverkande och stöttande, motståndskraftiga val såväl i städer som på landsbygden. Inom SFO är vi redan på gång, exempelvis med skolträdgården i Vikinga skola i Vasa, och genom workshopen inom Omställning vi håller i januari-februari 2017. Kom med på den!

Asplunds insändare finns bakom betalvägg här.

Advertisements

About Susanne

En matglad epikuré som ser det goda och vackra i det enkla och lilla.
This entry was posted in Slow food. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s